"Say Hello 2 Nature" Bukit Merah Promotion!!!

Pengenalan

•Pembangunan lestari (sustainable development) merujuk kepada 
pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini 
dengan tidak menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk 
memenuhi keperluan mereka pada masa hadapan.

•Pembangunan lestari amat bergantung kepada pemuliharaan dan 
pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara 
bersama.  Ia merupakan isu yang ditekankan dalam pendidikan di 
seluruh dunia.  Sementara dalam konteks Malaysia, Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah dirancang 
sebagai pelan perjuangan pendidikan negara sejak 2013 yang 
menekankan isu pembangunan lestari.


•Peranan masyarakat dalam memastikan pembangunan lestari  
adalah sangat pentingKesedaran terhadap kepentingan memelihara 
pembangunan lestari sewajarnya bermula dari bangku sekolah lagi 
ibarat kata peribahasa, Melentur buluh biarlah dari rebungnya”.Justeru itu, ekspedisi “Say Hello 2 Nature” diharapkan menjadi 
landasan untuk pihak Ecopark, Bukit Merah Laketown Resort 
memupuk kesedaraan dan kecintaan para pelajar terhadap haiwan 
dan pemeliharaan alam sekitar.


Objektif Kami

Membantu memupuk minat mengenali dunia haiwan di 
kalangan para pelajar sekolah dan penuntut institusi pengajian 
tinggi.

•Membantu pihak kerajaan dalam kempen pembangunan lestari 
dengan  menekankan kepentingan memelihara hubungan di 
antara manusia, haiwan dan alam semulajadi.

•Mewujudkan generasi penyayang yang lebih prihatin terhadap 
alam sekitar.


Antara Aktiviti Aktiviti Yang Dijalankan

1. Sesi memberi makan: Para pengunjung berinteraksi bersama haiwan sewaktu sesi memberi 

                                     makan mengikut masa-masa tertentu.

2. Makmal Alam: Sesi perkongsian maklumat kepada pengunjung mengenai rantai makanan kehidupan,                                    kaedah pengendalian dan penjagaan haiwan serta manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan yang                            terdapat di sekeliling lingkungan kehidupan manusia.3. Aktiviti cabar diri: Para pengunjung berpeluang menguji minda dengan menyertai pelbagai aktiviti bagi                                        menambah pengetahuan mengenai haiwan.
4. Sesi "Snake-Talk": Mengenali jenis-jenis
                                 •Demonstrasi pengendalian ular
                                 •Taklimat dan cara-cara pertolongan
                                   ular cemas semasa dan selepas terkena patukan ular.
5. Sesi " I LOve & CAre": oTaklimat pengendalian haiwan peliharaan
                                             oMerawat Luka-luka kecil untuk haiwan peliharaan
                                             oMandi & ‘Grooming’ bagi haiwan peliharaan
                                            oMembersih tempat tinggal haiwan.

Pusat Perkembangan dan Konservasi Haiwan

Ecopark berhasrat menjadi suatu entiti yang diiktiraf dalam bidang penyelidikan haiwan dan improvisasi tumbuhan yang disokong oleh dana dari geran-geran penyelidikan pelbagai institusi.

                        ECO PARK(Ticket Price)
HARGA  ASAL
SAY HELLO 2 NATURE

RM16.00/SEORANG
RM6.00/SEORANG                         BILIK PENGINAPAN

SURIA SERVICE APARTMENT (BILIK STUDIO)
HARGA  ASAL
SAY HELLO 2 NATURE

RM200.00 SEBILIK/SEMALAM
RM95.00 SEBILIK/SEMALAMTarikh Tempahan 1 jun 2013 sehingga 30 Julai 2013
Tarikh luput sah tempahan 1 jun 2013 sehingga 30 Julai 2014.


Pihak Bukit Merah Laketown Resort percaya  pelajar dapat memperolehi pelbagai faedah dan pengalaman
 menarik dengan menyertai program ini. Ia juga dapat mewujudkan generasi yang lebih prihatin terhadap 
flora dan fauna bagi mewujudkan masyarakat penyayang pada generasi muda.Kami menanti anda di Ecopark
Bukit
Merah Laketown Resort!


INSTAGRAM FEED

@kyrelrosli