Tibbul Qulub

          Manusia memilik hati yang sangat dinamis. Persis seperti qoul Sahabat Ali Bin Abi Talib: "Tubuh kita ini selalu melewati enam keadaan, iaitu sihat, sakit, mati, hidup, tidur, dan bangun. Begitu pula ruh(hati). Adapun hidupnya hati adalah berkat bertambahnya ilmu, dan matinya hati kerana tidak adanya ilmu. Sihatnya hati adalah berkat keyakinan, sakitnya hati kerana keraguan, tidurnya hati kerana kelalaian, dan bangunnya hati berasal dari zikir yang dilakukan." Itulah problematika ati, itulah masalah-masalah yang menimpa hati.


       

INSTAGRAM FEED

@kyrelrosli